...

Ruimtelijke ordening »

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening is het zo optimaal mogelijk (her)inrichten en gebruiken van de beschikbare ruimte (land en water) van een gebied. Bij ruimtelijke ordening gaat men uit van de mogelijkheden van de ruimte en de wensen van de samenleving. De ruimtelijke ordening is in handen van de verschillende overheden (rijk, provincie en/of gemeente). De regels t.a.v. de ruimtelijke ordening zijn bij de wet geregeld in Nederland. Een van de belangrijkste plannen m.b.t. de ruimtelijke ordening die in Nederland gemaakt worden is het (gemeentelijke) bestemmingsplan.

Bekijk hier onze openstaande ruimtelijke ordening vacature(s):

 

Contact

Angelique Steevens

Angelique Steevens

HRM
Bekijk vacatures
Bekijk stages