...

Geluid en bouwfysica »

Geluid en bouwfysica

Bij geluid en bouwfysica draait het om alles wat nodig is om een goed woon-, werk- en leefklimaat te waarborgen. Denk hierbij aan een aangename akoestiek, juiste temperatuur, voldoende daglicht en ventilatie of het voorkomen van geluidoverlast.

Bouwfysica is “de fysica van de gebouwde omgeving”. Het gaat hierbij om de fysische aspecten van de gebouwde ruimte, van gebouwconstructies en installaties. De fysische aspecten zijn licht, warmte, lucht, vocht en geluid. De gebouwde ruimte omvat zowel de buiten- als de binnenruimte. Veel mensen omschrijven bouwfysica dan ook als de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het binnenklimaat van gebouwen.

Bekijk hier onze openstaande vacatures op het gebied van Geluid & Bouwfysica: