...

Energie en duurzaamheid »

Energie en duurzaamheid

Tritium adviseert bedrijven hoe om te gaan met vraagstukken op het gebied van energie & duurzaamheid.

Energie is voor veel bedrijven een grote kostenpost. Daarnaast is er sprake van toenemende druk vanuit de overheid en de omgeving om energiebesparingen te realiseren. Hierom èn omdat er grote onzekerheid is over ontwikkelingen in de energiemarkt is het van belang grip te hebben op het energiegebruik. Niet alleen omdat er in veel bedrijfssituaties geld valt te verdienen door het nemen van energiemaatregelen, ook zijn er tegelijkertijd mogelijkheden om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken. Aan de hand van de strategie Trias Energetica kan het energiegebruik doorgelicht worden.

Tritium Advies is actief op de volgende onderdelen binnen energie & duurzaamheid:

  • BENG-berekeningen;
  • Thermisch onderzoek;
  • Energie- audit EED;
  • Energiebesparingsonderzoek.

Bekijk hier onze openstaande energie vacature(s):