...

Ecologie »

Ecologie

Ruimtelijke ordening en ecologie zijn nauw met elkaar verbonden. Iedere ontwikkeling heeft immers gevolgen voor mens, dier en omgeving. Ons team van ecologen houden zich bezig met verschillende soorten flora en fauna onderzoek. Vaak met het oog op de ontwikkeling van een project of gebied en de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek voor een verbouwing, voor natuurbeheer, voor een natuurwaardekaart of voor een gebiedsontheffing. Ieder onderzoek en daaruit voortvloeiend advies is getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet is sinds 1 januari 2017 van kracht en ziet toe op het juiste evenwicht tussen ecologie, economie en bescherming van de natuur.

Bekijk hier onze openstaande vacatures ten aanzien van ecologie: