...

Bodem »

Bodem & Ondergrond

Een bodemonderzoek is een milieuhygiënisch onderzoek naar de chemische kwaliteit van de bodem (en het grondwater) op een specifieke locatie.

Zorgvuldig omgaan met onze bodem is een steeds belangrijker item in Nederland. De wettelijke regels hiervoor liggen vast in de Wet bodembescherming. Vanuit deze wet zijn er verschillende situaties te noemen waarin het uitvoeren van bodemonderzoek wenselijk of zelfs verplicht is. Denk hierbij aan onderzoeken in het kader van bouwactiviteiten, herontwikkelingsplannen of het aanvragen van milieuvergunningen.

Bekijk hier onze openstaande bodem- en ondergrond vacatures:

Contact

Angelique Steevens

Angelique Steevens

HRM
Bekijk alle vacatures