Proj

Verhaal van Nathan »

Even voorstellen

De kracht van Tritium Advies? Dat zijn onze eigen mensen natuurlijk! Ons advies is immers zo goed als de mensen die erachter zitten. En die hebben ieder een eigen verhaal. Zoals collega Nathan Verdijk, hij vertelt over de belangrijkste les die hij heeft geleerd, over grote projecten en de uitdagingen waar je als junior projectleider bodem tegenaan loopt.

Deze week ging in Deurne een bijzonder saneringsproject haar laatste fase in. Op de vroegere plek van machinefabriek Te Strake, Pepers automaten en Collins & Aikman is een stuk grond gesaneerd waar in de loop der jaren zware metalen, cyanide en industriële schoonmaakmiddelen in de bodem terecht zijn gekomen.
Bijzonder is de manier waarmee de gesaneerde grond door middel van een mix van schoon zand en zuiver ijzerpoeder uit Canada wordt afgeschermd van de verdere ondergrond. Junior projectleider Nathan Verdijk was namens Tritium Advies nauw betrokken bij dit project.

Nathan, waar ben jij namens Tritium op dit project ingestapt?

‘Eigenlijk vanaf het moment dat er echt begonnen werd met graven voor de sanering van de bovengrond. Het hele voortraject van dit project loopt al veel langer, sinds 2014. Eerst is er een saneringsplan geschreven en moest er goedkeuring komen van het bevoegd gezag. Tritium heeft in dit project een saneringsplan voor de ondergrond opgesteld en de milieukundige begeleiding van de sanering van de bovengrond voor haar rekening genomen. Vanaf het moment dat de werkelijke sanering startte, ben ik als junior projectleider aangehaakt.

Milieukundige begeleiding?

‘Dit houdt in dat Tritium het afgraven van de grond begeleidt, verontreinigingen in kaart brengt en onderzoekt tot hoever er grond afgegraven moet worden. De coördinatie van het veldwerk nemen onze milieukundig begeleiders voor hun rekening. Zij beginnen met het uitzetten van de beoogde verontreinigingsvlek, begeleiden de graafwerkzaamheden, meten eventuele aanwezige vluchtige stoffen en nemen een paar keer per dag monsters.’

Kun je meer vertellen over het onderzoek in het veld?

‘Voor de verontreiniging met schoonmaakmiddelen meet de milieukundig begeleider met behulp van een PID-meter (Photo Ionisatie Detector) ter plaatse de aanwezigheid van vluchtige stoffen. Zijn deze stoffen aanwezig? Dan is de kans groot dat de grond verontreinigd is. Natuurlijk moeten er vervolgens alsnog monsters ter verificatie worden genomen. Deze manier van vooronderzoek zorgt ervoor dat de graafwerkzaamheden door kunnen lopen, ook terwijl de monsters bij het lab zijn.

Monsters gaan altijd dezelfde dag naar het lab, mijn taak is om vanaf kantoor de genomen monsters in het systeem te zetten en de resultaten hiervan in te voeren. Ook analyseer ik de uitslagen van de onderzoeken en toets ik of de gemeten waardes voldoen aan de afgesproken waardes in het saneringsplan. Op basis van deze uitslagen schakel ik met de projectleider en milieukundig begeleiders of en in welke richting er doorgegraven wordt.’

Hoe verliep het onderzoek in dit project?

‘Op zich prima, wel lag de verwachte verontreinigingsvlek in dit geval net wat anders dan in eerste instantie was bedacht. Hierdoor moesten we uiteindelijk meer grond afgraven dan in het saneringsplan was opgenomen.’

Was dit een groot project voor jou als junior projectleider?

‘Ja! Bij andere grotere projecten had ik te maken met gemiddeld zo’n 20 tot 40 analyses, nu waren dit er meer dan 150. Dan is het de uitdaging om het overzicht te houden en alles duidelijk terug te koppelen aan de projectleider en opdrachtgever. Bovendien moet er soms snel geschakeld worden, bijvoorbeeld wanneer de milieukundig begeleider de onderzoeksuitslagen de volgende ochtend direct moet hebben. Het was wel heel leuk om zo’n groot project te mogen doen want zo blijf ik groeien.’

En wat was nou de belangrijkste les?

‘Het loopt altijd anders dan je denkt, je weet nooit wat je tegenkomt en dat maakt dit werk juist zo mooi. In dit geval was het ook bijzonder om te zien hoe deze unieke oplossing met het ijzerpoeder uit Canada werd toegepast. Die innovatieve oplossingen zijn heel interessant. Nu ben ik benieuwd naar het evaluatierapport, daar werk ik ook aan mee.

Meer weten over dit bijzondere project?

Lees het artikel in het ED over deze bijzondere sanering.


Ook toe aan een volgende stap? Bekijk onze vacatures en informeer naar de mogelijkheden!

Nathan Verdijk – Junior projectleider bodem

De belangrijkste les? Het loopt altijd anders dan je denkt.