...

Verhaal van John »

Even voorstellen

Bij Tritium ondernemen we met gezond verstand. Hierbij een resumé van onze belangrijkste pijlers met betrekking tot duurzaam ondernemen uit een interview met onze directeur John van Engelen.

Wie is en wat doet John van Engelen?

“Sinds 1998 ben ik als directeur verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van de strategie van Tritium Advies. Duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel: kort gezegd zie ik erop toe dat alles bij Tritium met zorg voor mens en milieu gebeurt. Uiteraard kan ik dit niet alleen, daar heb ik collega’s voor nodig. Dat is ook wat zo leuk is aan het werken bij Tritium; je doet het niet alleen. Dat kenmerkt mij ook als persoon, ik ben iemand die graag met anderen samenwerkt.

Ik ben ooit gestart als ambtenaar bij de provincie Zeeland als vergunningverlener en handhaver op het gebied van milieu. Na zes jaar begon het bij mij te kriebelen en ben ik vervolgens de advieswereld ingestapt. Eerst bij Deloitte en daarna bij KPMG. Bij de laatstgenoemde ben ik opgeleid tot organisatieadviseur op verschillende terreinen waaronder managementsystemen op het gebied van KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu). Gedurende deze periode heb ik veel geleerd over verander- en projectmanagement. Uiteindelijk heb ik na nog eens zes jaar de beslissing genomen om voor mezelf te beginnen. Met het bedrijf EMC heb ik verschillende projecten gedaan voor Luchthaven Schiphol, ProRail en vele andere mooie bedrijven. Twintig jaar geleden heb ik de mogelijkheid gekregen om Tritium Advies over te nemen. Dat heb ik gedaan en we zijn inmiddels uitgegroeid van een bedrijf van vier naar bijna tachtig medewerkers, verdeeld over vijf vestigingen.”

Wat hebben duurzaamheid en Tritium Advies met elkaar te maken?

“Duurzaamheid zit in het DNA van onze medewerkers. Bij Tritium Advies is het onderwerp ‘duurzaamheid’ gegoten in de kernactiviteiten en doelen van de organisatie. Wij werken aan de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving en de infrastructuur van de toekomst. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid zetten we onze kennis en kunde in om complexe stedelijke en infrastructurele opgaven vorm te geven met respect voor mensen, het milieu en de economie. Duurzaam werken betekent voor ons dat al onze inspanningen erop gericht zijn om onze milieu-impact en die van de projecten van onze opdrachtgevers zo klein mogelijk te maken. Duurzaamheid vormt daarom een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering en projectcyclus.”

Wat doet Tritium precies aan duurzaamheid?

“Het thema duurzaamheid is een breed begrip en komt daardoor dan ook terug in alle facetten van onze organisatie. Zo zijn er in ons kwaliteitssysteem 27 indicatoren opgenomen, die ook terugkomen in de contextanalyse van onze organisatie. We stellen onszelf constant de vraag: ‘Hoe past onze organisatie in de maatschappij?’ Op basis hiervan hebben we een ‘Code of Conduct’ opgesteld waar we onze beloftes en uitgangspunten hebben gedefinieerd en vastgelegd. Tevens hebben we een gedragscode ontwikkeld voor onze medewerkers, die we hebben opgenomen in ons arbeidsreglement. Dit en nog veel meer is terug te vinden in ons integraal managementsysteem ‘Werkveilig!, Wijzer! En Bewust!.’

Naast duurzaamheid en milieu vinden we veiligheid ook een zeer belangrijk onderwerp. We hebben een veiligheidsgids opgesteld en houden regelmatig ‘toolbox-sessies’ met onze medewerkers ter bevordering van de veiligheid op de werkplek. We proberen elke punt te grijpen als het aankomt op verbetering. In het kader van ‘Social return’ hebben we een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans gegeven om via onze organisatie te re-integreren.”

En hoe zit met duurzaamheid ten aanzien van de vestigingen?

“Ook zijn we continue bezig met het verduurzamen van onze gebouwen. Neem onze bedrijfspanden in Rijkevoort, Nuenen en Breda die we hebben voorzien van zonnepanelen. Hiernaast is ons nieuwe kantoor in Nuenen ook uitgerust met de laatste functionaliteiten ten aanzien van energiezuinigheid zodat we daar nagenoeg in onze eigen elektriciteitsbehoefte voorzien. In Arkel hebben we een pand met een ‘groen dak’ voorzien van planten die extra CO2 absorberen. Ook gaan we dit jaar al onze gebouwen nogmaals controleren met een warmtebeeldcamera om de isolatie van deze panden verder te optimaliseren.”

En het wagenpark?

“Met betrekking tot onze bedrijfswagens wil Tritium Advies in de toekomst een volledig CO2‑neutraal wagenpark bezitten. De meerwaarde is niet alleen duurzaam maar ook economisch. Door de inzet van slimme technologieën in ons logistieke organisatie besparen we niet alleen veel brandstof maar werken we ook slimmer én sneller.

Sinds 2015 heeft Tritium Advies haar gehele wagenpark uitgerust met fleetmanagement-technologie om efficiënter en milieuvriendelijker te werken. Wij zetten de fleetmanagement-oplossing in voor 25 voertuigen om dagelijkse werkzaamheden efficiënter in te plannen, op brandstof te besparen en CO2-uitstoot te verminderen. De technologie genereert realtime inzichten die we gebruiken om toekomstige planningen te maken en te anticiperen op wijzigingen. Als er gedurende de dag een extra verzoek binnen komt, kijken we welke voertuig het dichtst in de buurt is van de onderzoekslocatie. Zo helpt het systeem ons om voertuigen zo doeltreffend mogelijk in te zetten.

Het systeem biedt ons ook inzicht in de rijstijl van bestuurders, bijvoorbeeld of iemand zijn motor onnodig lang stationair laat draaien. Die informatie gebruiken wij om bestuurders te coachen naar een zuinigere rijstijl en om intern ‘best practices’ op het gebied van brandstofbesparing en het terugdringen van CO2-uitstoot te delen.”

Wat doen de Tritium’ers zelf om hun steentje bij te dragen aan het begrip duurzaamheid?

“Als werkgever moet ik het juiste voorbeeld geven. Maar een duurzame samenleving creëer je uiteindelijk samen. We proberen al onze stakeholders mee te krijgen in het verduurzamingsproces. We hebben laatst een ‘klantentevredenheidsonderzoek’ afgenomen waarbij we per ingevulde enquête 10 euro hebben gedoneerd aan Stichting Natuur & Milieu. Zo dragen ook onze klanten bij aan ons duurzaamheidsbeleid.

Ook proberen we onze medewerkers te stimuleren om mee te denken en mee te doen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het gebruik van een elektrische fiets gesubsidieerd te krijgen, waarmee we ook bijdragen aan een stukje vitaliteit van de medewerker. Bovendien proberen we onze mensen zo min mogelijk kilometers te laten reizen. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen om thuis te werken. Wij faciliteren dit door gebruik te maken van moderne ICT functionaliteiten als video-conferences en online samenwerkingsfaciliteiten in een Cloud omgeving.”


Wil jij ook werken bij een bedrijf dat zich inzet voor een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving? Bekijk onze 
vacatures en informeer naar de mogelijkheden!

John van Engelen - Directeur

John van Engelen

Als werkgever moet ik het juiste voorbeeld geven, maar een duurzame samenleving creëren we uiteindelijk samen