...

Verhaal van Ester »

Even voorstellen...

De kracht van Tritium Advies? Dat zijn onze eigen mensen natuurlijk! Ons advies is immers zo goed als de mensen die erachter zitten. En die hebben ieder een eigen verhaal. Zoals collega Ester Legerstee, zij vertelt waarom ze de overstap van de overheid naar een adviesbureau heeft gemaakt, wat ze het leukste aan haar werk vindt en hoe ze aankijkt tegen de nieuwe Omgevingswet! 

Ester werkt inmiddels twee jaar voor Tritium Advies als Senior projectleider bodem. Hiervoor heeft ze gewerkt bij Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) als Projectleider BOS (Bodem, Onderzoek en Saneringen).

Hoe ben je in aanmerking gekomen met Tritium Advies?

‘De eerste kennismaking met Tritium was de detachering van een collega bij OZHZ vanuit Tritium Advies. Dat was een hele fijne samenwerking, die meer dan 7 jaar duurde en waarbij uiteindelijk ook een tweede collega gedetacheerd werd. Het waren altijd aardige mensen waar je fijn mee kon samenwerken en bovendien was Tritium een erg leuke opdrachtnemer. Op een gegeven moment was ik toe aan een andere uitdaging en leek het mij leuk om aan de ‘andere kant’ van de tafel te zitten. Van de overheid naar het bedrijfsleven. De commerciële sector heeft wat meer dynamiek als het gaat om deadlines, werktempo, doorlooptijden en financiële aspecten als marges. Het was voor mij tijd om deze stap te maken.’

Wat vindt je het leukste aan je werk?

‘Voor mij is dit het ‘coachen’ van mensen. ‘Lekker sociaal bezig zijn’, een klant in nood helpen maar ook een collega helpen bij het behalen van zijn/ haar deadline. Voor elkaar én vooral met elkaar een goed resultaat voor een klant behalen. Ik ben erg enthousiast over de grotere projecten waar wat meer uitdaging bij komt kijken. Een voorbeeld hiervan zijn de projecten van Stepforward. Dit is een onafhankelijk full service bureau dat bedrijven, overheden en/ of particulieren verder helpt bij vastzittende ontwikkelingsprojecten. Stepforward ziet hierin kansen waar anderen onmogelijkheden zien. De complexiteit van hun vraagstukken zijn altijd een erg leuke uitdaging.’

Gaat de technologie ook mee in het bodemvakgebied?

‘De technologische ontwikkelingen binnen het vakgebied bieden steeds meer mogelijkheden om (bodem)vraagstukken aan te pakken. Denk aan oplossingen als: Google Maps, geautomatiseerde rapporten, digitalisering van dossiers en andere informatie uit bijvoorbeeld het archief van gemeenten. Dit alles zorgt voor een andere werkbeleving wat de functie alleen maar goed doet. Daarnaast is de bodem-specifieke software waaronder Terra Index ook flink verbetert.’

Waar ligt de uitdaging, hectiek en de toekomst van het bodemvakgebied?

‘Er gebeurt van alles op het gebied van bodem & ondergrond. Er is de laatste tijd natuurlijk veel aandacht voor PFAS. Daarnaast zijn er uiteraard ook veel ontwikkelingen omtrent de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2021 ingaat.’

Wat houdt die nieuwe Omgevingswet precies in?

‘Het uitgangspunt van de Omgevingswet is de integratie, bundeling en modernisering van verschillende wetten voor de leefomgeving in één algemene wet. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Ook de bodemomgeving wordt hierin meegenomen. De Omgevingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. De Omgevingswet vergroot de integratie van de verschillende beleidsterreinen en de mogelijkheid voor gericht lokaal beleid.’ Waar ik voornamelijk kansen in zie voor de toekomst, is in het ‘integraal werken’ van de verschillende vakdisciplines om samen als één kernteam de opdrachtgever te kunnen bedienen.’

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Het antwoord op de vraag is niet beknopt. ‘Iedere dag is anders’.

‘Natuurlijk zijn er aspecten die regelmatig terugkeren, een dag begint vaak met het ‘checken’ van e-mails waar direct actie op ondernomen moet worden. De administratie bijwerken, belangrijke telefoontjes plegen, projecten coördineren. Als ‘senior’ ben ik ook veel bezig met het helpen van collega’s en ben ik betrokken bij hun begeleiding en coaching. Dit is één van de leukste aspecten van mijn baan.’

Waar word jij blij van Ester?

‘Van veel dingen, maar waar ik erg blij van word is wanneer ik mijn ‘to-do’ lijstje aan het einde van de werkdag volledig afgestreept voor me zie liggen. Alles wat ik op voorhand in mijn hoofd had om te doen ook daadwerkelijk is afgerond. Daarnaast word ik blij van een bedrijfscultuur waar mensen bereid zijn elkaar een helpende hand uit te reiken, waar ook sociale gelegenheden als borrels, teamuitjes en filmavonden op de agenda staan. Eigenlijk van veel dingen die te vinden zijn binnen Tritium Advies.’

Als we Tritium Advies dezelfde vraag zouden kunnen stellen, zou het antwoord zijn: ‘Van collega’s als Ester!’

Ook toe aan een volgende stap? Bekijk onze vacatures en informeer naar de mogelijkheden!

Verhaal van Ester - Senior Projectleider bodem

Ester Legerstee

“De omgevingswet leert ons integraal te werken”